قابی از سه سردار شهید در پیاده روی اربعین حسینی + عکس