تصویر دیده‌نشده‌ از دیدار سردار شهید زاهدی با رهبر معظم انقلاب