افزایش قیمت خودروها پس از حادثه تروریستی دمشق / این خودرو ۹۵ میلیون گران شد