بابت این اتفاق در پرسپولیس متاسفم/ ۱۱ سال با افتخار پیراهن تیم پرسپولیس را بر تن کردم و فقط یک چیز را می‌دانم!