ساز ناکوک ریال عمان در بازار ارز/ قیمت‌ لیر ترکیه و دینار عراق بر مدار صعود