عکس| تصویر دیده نشده از گزارشگر مشهور صداوسیما منتشر شد