گوترش حمله به اماکن دیپلماتیک ایران در سوریه را محکوم کرد