تصویر پربازدید از دیدار رئیس جمهور با کودکان که مورد تحسین قرار گرفت+عکس