دعوت از 16 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال در غیاب لژیونرها