سبزی پرخاصیت بهاری که ضددیابت، ضدآفت دهان، ضدچربی خون، ضدیبوست و ضدآلزایمر است