برگزاری چهارمین جلسه اخذ مدرک حرفه‌ای استقلال و پرسپولیس