توقیف ۱۵۶۹ خودرو شوتی از ابتدای تعطیلات نوروزی در سراسر کشور