شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#بریتانیا

سقوط پی در پی اقتصاد بریتانیا / کاهش تولید در سه بخش اصلی

اقتصاد سقوط پی در پی اقتصاد بریتانیا / کاهش تولید در سه بخش اصلی

تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه چهارم ۰.۳ درصد کاهش یافت.

اقتصاد بریتانیا یکی از قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر، بریتانیا با چالش‌هایی همچون خروج از اتحادیه اروپا و تغییرات اقتصادی مواجه بوده است.

 

 اداره آمار ملی بریتانیا در گزارش خود، نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۳ کاهش ۰.۳ درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود.

رقم منتشرشده در سطح سالانه، ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

از نظر تولید، هر سه بخش اصلی کاهش یافتند؛ خدمات به ترتیب ۰.۱ درصد، تولید ۱.۱ درصد و تولید ساخت‌وساز ۰.۹ درصد نزول کرد.

نسبت پس‌انداز خانوارها در مقایسه با ۱۰.۱ درصد ثبت شده در سه ماهه سوم به ۱۰.۲ درصد افزایش یافت.

اقتصاد بریتانیا اکنون برای دو فصل متوالی منقبض شده است.

برای کل سال ۲۰۲۳، تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ۰.۱ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.