بازار گوشی هوشمند رونق گرفت/ هوش مصنوعی به فریاد رسید