قیمت جهانی نفت امروز ۱۱ فروردین 1403 / ذخایر نفتی آمریکا کاهش یافت؟