شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#پرسپولیس#باشگاه پرسپولیس#بانک

خرید پرسپولیس توسط بانک ملت نهایی شد؟

اقتصاد خرید پرسپولیس توسط بانک ملت نهایی شد؟

بانک ملت درخواست رسمی خود برای خرید سهام باشگاه پرسپولیس را به فرابورس ارسال کرد.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از ارسال درخواست بانک ملت به فرابورس برای خرید سهام این باشگاه خبر داد.

استوری-حدادی