جاسوس مسلح اسرائیلی در هتل دستگیر شد | او از امارات با گذرنامه جعلی فرانسه وارد کوالالامپور شد