افزایش ۷۰ درصدی فوتی در راه‌های استان اصفهان قابل توجه است