روسیه تولید نفت خود را 471 هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد