روزی 3 میلیون تومان این خودروها گران می شوند / چرا ناگهان محبوب شد!