شهر خبر

کمبود شیرخشک جبران شد / عدد قابل توجه دپو شیرخشک در انبارها

بازار و اصناف کمبود شیرخشک جبران شد / عدد قابل توجه دپو شیرخشک در انبارها

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به افزایش حجم تولید در ماه‌های اخیر، بیش از ۴۵ هزارتن شیرخشک در کارخانجات دپو شده است.

کمبود شیرخشک و به دنبال آن چالش های ایجاد شده برای خانواده های دارای نوزاد مسئله ای بود که در چند ماه اخیر به یکی از چالش های مهم حوزه غذا و دارو کشور تبدیل شده بود.

 

در همین راستا سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی از دپوی بیش از ۴۵ هزارتن شیرخشک در کارخانجات خبر داد و گفت: بنابر آمار ماهانه ۶ تا ۷ هزارتن شیرخشک مورد نیاز است که با احتساب تولید ۱۸ تا ۲۰ هزارتن شیرخشک در داخل بخش اعظم تولید محصول باید به بازارهای هدف صادر شود.

به گفته او، تاکنون گمرک به پایانه های صادراتی تعدیل نرخ پایه صادراتی را اعلام نکرده، درحالیکه وزارت جهاد به عنوان متولی امر با این امر موافقت کرده است.

سلیمی ادامه داد: اگر بنابر توافق قبلی با کشورهای منطقه بصورت ریالی شیرخشک صادر شود این امر به کاهش حجم شیرخشک دپو شده در کارخانه ها و جلوگیری از ضرر و زیان آنها کمک می کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می شود که این میزان بیش از ۲ برابر نیاز کشور است.