قدردانی ایران از اقدام انسان‌دوستانه نیروی دریایی پاکستان