آمریکا: هرگونه توافق برای آزادی گروگان‌ها باید از طریق مذاکره اسرائیل و حماس انجام شود