ببینید | لحظه اعزام ۲ مصدوم انفجار گاز در نوشهر با بالگرد به مرکز مازندران