یک ایرانی قید تیم ملی را زد/ لباس سوریه برتن ایراندوست!