خبر مهم فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره شناورهای جدید