قیمت جدید آجیل عید / خرید هر کیلو پسته، گردو و بادام چقدر پول می خواهد؟