عکس| پیام معنادار حسینی از اردوی تیم ملی پس از بیانیه استقلال