جلسه مهم وزیر ورزش برای روشن کردن تکلیف استقلال و پرسپولیس