اولین ویدیویی که در یوتیوب، یک میلیون بازدید داشت؛ پای ستاره فوتبال در میان است!