یک وزیر گفت 100 میلیون می‌دهم علی دایی را با سنگ بزنند