تصادفی که بازیکن فوتبال را از استقلال و پرسپولیس دور کرد