ببینید | حرکت عجیب نماینده دموکرات مجلس آمریکا در پوشیدن ماسک پوتین