گسترش روابط دیپلماتیک طالبان با آذربایجان/ بزودی به باکو سفیر اعزام می‌کنیم