ویدیو| خلاصه بازی ایران ۵ – ترکمنستان ۰/ برد قاطع با درخشش کنعانی