کلینزمن رفت، هیچ‌چیز حل نشد؛ توقف غیرمنتظره کره‌جنوبی در خانه