مهلت 10 روزه بایرن‌ مونیخ به دیویس برای تعیین تکلیف