مانور «جنگ شهری» آمریکا و کره‌جنوبی در مرز کره‌شمالی