ستاره فوتبال جهان به بیمارستان امام خمینی تهران رفت +تصاویر