ببینید | واکنش دختربچه‌ها در لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره)