قابهایی از پشت صحنه حضور شهردار تهران در برنامه تحویل سال تلویزیون + تصاویر