میزان افزایش حقوق کارگران مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس نیست/ حتما ورود می‌کنیم