ریزش ۲۰ میلیونی قیمت این خودرو کره ای / هیوندای توسان چند شد؟