خبر جدید درباره یارانه مضاعف / به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟