رویارویی یاران آزمون با میلان در مرحله چهارم نهایی لیگ اروپا/ یک ایتالیایی در مسیر پیشروی لیورپول