کاراته وان ترکیه| رقابت 16 نماینده ایران در تاتامی آنتالیا