فیلم/ تمهیدات پلیس راهور تهران برای پنجشنبه و جمعه آخر سال