پوچتینو: چلسی را رها نمی‌کنم/ شرایط تیم مرا با تیم مورینیو مقایسه نکنید