واکنش پرویز پرستویی به تخریب یک خانه تاریخی در همدان