هشدار دیپلمات‌های ناتو به کشورهای اروپایی در صورت بازگشت ترامپ به کاخ سفید